Praktické poznámky k embolizaci děložních myomů


Remarks on Embolization of Uterine Fibroids

Objective:
To give a systematic comment on uterine artery embolization for the treatment of uterine fibroids.

Design:
Expert comment.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and General Faculty Hospital, Charles University, Prague.

Methods:
The analysis of results of the group of patients treated with uterine fibroid embolization in our facility in the years 2001-2005.

Results:
Opinions of the multidisciplinary team, specialized in complex therapy of uterine fibroids were summarized. On the base of experience with more than 110 patients treated with uterine fibroid embolization we worked up practical comments on indications, cover and implementation of the procedure, and on suggested studies pre and post-procedurally with regard to expected effect and possible complications.

Conclusion:
Uterine artery embolization is a minimally invasive procedure with large symptomatic potential in therapy of post-fertile females with leiomyomas. The indication of such therapy for pregnancy planning women is controversial and needs thorough individual consideration about benefits and risks of embolization and its comparison with standard therapy (myomectomy). Organizing of the whole procedure (preoperative studies, equipment and experience of interventional radiologist, pain management, handling with complications) is challenging and should be performed by specialized teams and centers.

Key words:
uterine fibroid, uterine artery embolization


Autoři: M. Mára 1;  J. Mašková 2;  Z. Fučíková 1;  P. Kříž 3;  D. Kužel 1;  P. Dundr 4
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha , přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Radiologické oddělení ÚVN, Praha, primář pplk. MUDr. F. Charvát 2;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha přednosta MUDr. M. Stříteský, CSc. 3;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 58-64
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl sdělení:
Podat systematický komentář k léčbě myomů embolizací děložních tepen.

Typ sdělení:
Odborný komentář.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Analýza výsledků souboru pacientek, které na našem pracovišti podstoupily embolizaci myomů v letech 2001-2005.

Výsledky:
Shrnuli jsme názory mezioborové pracovní skupiny, zabývající se komplexní terapií děložních myomů. Na základě zkušeností se souborem více než 110 žen s děložními myomy, které byly léčeny embolizací děložních tepen, jsme vypracovali praktické připomínky k indikacím, zajištění a provedení výkonu a doporučeným vyšetřením před embolizací a po embolizaci s ohledem na očekávaný efekt a možné komplikace.

Závěr:
Embolizace děložních tepen je minimálně invazivní výkon s velkým symptomatickým potenciálem pro léčbu děložních myomů u žen v post-fertilním období. Její indikace u žen plánujících graviditu je sporná a vyžaduje důkladnou individuální rozvahu nad přínosem a riziky výkonu a nad srovnáním s léčbou dosud standardní (myomektomie). Vlastní zajištění výkonu (soubor vyšetření, vybavení a zkušenosti intervenčního radiologa, analgezie, řešení komplikací) je náročné a patří do rukou specializovaných týmů a center.

Klíčová slova:
děložní myom, embolizace děložních tepen


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se