Prospektivní sledování zastoupení a citlivosti jednotlivých druhů kvasinek u žen s vulvovaginální kandidózou


Prospective Study the Prevalence of Different Candida Strains and their Sensitivity to Different Antimycotic Treatment in Women with Vulvovaginal Candidosis

Objective:
Aim of this study was to ascertain the prevalence of differrent candida strains and their sensitivity to different antimycotic treatment in women with vulvovaginal candidosis.

Design:
Prospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and the General Faculty Hospital, Charles University, Prague. ÚKLB, Clinical microbiology and ATB center, 1st Faculty of Medicine and the General Faculty Hospital, Charles University, Prague.

Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Milosrdných bratří, Brno.

Patients:
124 women with symptomatic vulvovaginal candidosis were included in the study between January and October 2003. After complete clinical exam, vaginal pH, wet prep, the cultures were taken for special fungal examination.

Results:
In 92% of patient was confirmed infection with C. albicans, from topical antifugal agents were most sensitive to nystatin and pimaricin (100% cases), from oral antifugal agents to fluconasol, itraconasol and ketokonasol in 97-98% cases. C. nonalbicans strains were confirmed in 8% cases of vaginitis and there were similiar sensitivity to topical antifugal agents as in C. albicans strains. To oral antifugal agents there were in 10% resistance to fluconasol and in 20% to itraconasol.

Conclusion:
In this study we did not confirmed the higher prevalence of C. nonalbicans strains in vulvovaginal candidiasis, in literature the prevalence is 10-15%. We did not confirmed the increasing resistance to antifugal agents.

Key words:
Candida krusei, Candida glabrata, Candida lusitaniae, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Sacharomyces cerevisiae, fluconazol, clotrimazol, itraconazol, ketoconazol, econazol, pimaricin, nystatin


Autoři: J. Vráblik 3;  J. Mašata 1;  A. Jedličková 2;  M. Hajíčková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  ÚKLB, Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK Praha přednosta prof. T. Zima, DrSc. 2;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno prim. MUDr. I. Huvar, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 27-32
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Cílem bylo zjištění incidence jednotlivých druhů kandid a jejich citlivost na různé druhy antimykotik u žen s akutní vulvovaginální kandidózou v běžné populaci.

Typ práce:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, ÚKLB, Klinická mikrobiologie a ATB centrum,VFN a l. LF UK Praha, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.

Soubor:
Do studie bylo zařazeno 124 pacientek, se symptomatickou vulvovaginální kandidózou od ledna do října 2003. Po kompletním klinickém vyšetření, včetně pH a nativního preparátu byl odebrán vzorek k mykologickému vyšetření.

Výsledky:
V souboru pacientek byl v 92 % zjištěn výskyt kmenů Candida albicans, které (v našem souboru) byly z lokální antimykotik nejvíce citlivé na nystatin a pimaricin (ve 100 % případů), z celkových perorálních antimykotik na flukonazol, itrakonazol a ketokonazol, téměř v 97-98 % případů. Kmeny Candida non albicans byly zastoupeny v 8 % případů, z lokálních antimykotik byly citlivé na stejná antimykotika, jako kmeny C. albicans. Z celkových perorálních antimykotik byla v 10 % případů zjištěná rezistence na flukonazol a a ve 20 % případů na itrakonazol.

Závěr:
V našem souboru jsme neprokázali zvýšený výskyt kmenů C. non albicans, v dostupné literatuře se udává průměr 10 až 15 % a předpokládá se i vyšší zastoupení. Neprokázali jsme ani zvýšený výskyt rezistence na běžnou antimykotickou léčbu.

Klíčová slova:
Candida krusei, Candida glabrata, Candida lusitaniae, Candida parapsiloides, Candida tropicalis, Sacharomyces cerevisiae, flukonazol, klotrimazol, itrakonazol, ketokonazol, ekonazol, pimaricin, nystatin


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se