Vulvovaginitida. Výskyt a význam smíšených a „nezařaditelných“ obrazů


Vulvovaginitis. Occurrence and Importance of Mixed and Unclassifiable Pictures

Objective:
To evaluate the occurrence of mixed and unclassifiable vulvovaginitis (i.e. those, which fulfill the diagnostic criteria of several diagnostic units or no diagnostic unit) in symptomatic and asymptomatic women.

Type of study:
Prospective study.

Methods:
In 412 women (115 of them asymptomatic) the authors established the diagnosis of vulvovaginitis on the basis of gynecological examination, pH, the amine test and microscopic examination according to Giemsa and Gram.

Results:
Mycosis was diagnosed in 15.5% women (in 9,6% of asymptomatic ones), lactobacillosis in u 5.6% (in 7.0% of asymptomatic), anaerobic vaginosis in 10.7% (8.7% of asymptomatic), aerobic vaginitis in 7.7% women (4.3% of asymptomatic). U 15.0% mixed infections were diagnosed (in 61% asymptomatic). U 29.4% symptomatic women the diagnostic criteria were not fulfilled for any nosological unit.

Conclusion:
Vulvovaginal mycosis, lactobacillosis, anaerobic vaginosis, aerobic vaginosis were considered as dysmicrobia conditions. The authors demonstrated a high occurrence of more units (“clear” diagnoses to “mixed” diagnoses being in the ratio of 1.62:1). The authors also demonstrated a high occurrence of mixed infections in asymptomatic women (36.0%). On the contrary, in 29.4% of symptomatic women the diagnosis could not be established, the findings being “normal” or “unclassifiable”.

Key words:
vulvovaginitis, mixed infections, mycosis, lactobacillosis, anaerobic vaginosis, aerobic vaginosis


Autoři: Z. Líbalová 1;  P. Čepický 1;  J. Malina 2;  K. Stanslický 3;  M. Kuželová 1;  Z. Medalová 3;  K. Sosnová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. 1;  Mikrobiologická laboratoř, AESCULAB, s. r. o., Praha, vedoucí RNDr. J. Malina, CSc. 2;  Gynekologická ambulance, Praha, vedoucí MUDr. K. Stanslický 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 32-37
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Posoudit výskyt smíšených a „nezařaditelných“ vulvovaginitid (tj. takových, které splňují diagnostická kritéria několika diagnostických jednotek nebo žádné diagnostické jednotky) u sympatomatických a asymptomatických žen.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Metodika:
U 412 žen (z toho 115 asymptomatických) byla stanovena diagnóza vulvovaginitis na základě gynekologického vyšetření, pH, aminového testu a mikroskopického vyšetření podle Giemsy a Grama.

Výsledky:
Mykóza byla diagnostikována u 15,5 % žen (u 9,6 % asymptomatických), laktobacilóza u 5,6 % (u 7,0 % asymptomatických), anaerobní vaginóza u 10,7 % (8,7 % asymptomatických), aerobní vaginitis u 7,7 % žen (4,3 % asymptomatických). U 15,0 % byly diagnostikovány smíšené infekce (u 6,1 % asymptomatických). U 29,4 % symptomatických žen nebyla splněna diagnostická kritéria žádné z nozologických jednotek.

Závěr:
Vulvovaginální mykózu, laktobacilózu, anaerobní vaginózu, aerobní vaginózu chápeme jako dysmikrobie. Prokázali jsme vysoký výskyt smíšených infekcí, které splňují diagnostická kritéria více jednotek („čisté“ diagnózy ku „smíšeným“ diagnózám 1,62 : 1). Prokázali jsme rovněž vysoký výskyt těchto diagnóz u asymptomatických žen (36,0 %). Naopak u 29,4 % symptomatických žen se nepodařilo diagnózu stanovit, nález byl buď „normální“ nebo „nezařaditelný“.

Klíčová slova:
vulvovaginitidy, smíšené infekce, mykóza, laktobacilóza, anaerobní vaginóza, aerobní vaginitis


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se