Morgagni Cyst within Tubal Lipoma


Morganiho cysta v tubulárním lipomu

Benigní i maligní tumory tuby Fallopii nejsou neobvyklé. Benigní tumory jsou nejčastěji mezodermálního původu a obvykle jsou tak malé, že jsou nacházeny během laparotomie náhodně. Popisujeme lipom tuby Fallopii, který obsahoval Morgagniho hydatickou cystu u 48leté ženy.

Klíčová slova:
lipom tuby Fallopii, Morgagniho hydatická cysta


Authors: M. Alper 1;  K. A. Aksoy 1;  A. Somunkiran 2;  O. K. Belenli 1
Authors‘ workplace: Abant Izzet Baysal University, Duzce School of Medicine Department of Pathology, Konuralp-Duzce/Turkey 1;  Abant Izzet Baysal University, Duzce School of Medicine Department of Gynecology and Obstetric Konuralp-Duzce/Turkey 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 159-160
Category: Original Article

Overview

Both benign and malignant tumors of the fallopian tube are uncommon. Benign tumors are most often of mesodermal origin and usually are small enough to be incidental findings at laparotomy. We describe a fallopian tube lipoma that inserted a morgagni hydatid cyst in a 48 year old woman.

Key words:
tubal lipoma, Morgagni hydatid cyst


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account