Successful Treatment of Severe Post-partum Bleeding after Caesarean Section Using Recombinant Activated Factor VII


Úspěšná léčba závažného poporodního krvácení po císařském řezu pomocí rekombinantního aktivovaného faktoru VII

 

Cíl:
Prezentace kazuistiky těžkého poporodního krvácení po císařském řezu a úspěšného použití rekombinantního faktoru VII.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Regionální Nemocnice Kladno, Česká republika.

Kazuistika:
28letá nullipara byla léčena pro závažné poporodní krvácení po císařském řezu s děložní atonií. U pacientky došlo k vývoji hemoragického šoku spojeného s diseminovanou intravaskulární koagulací. Léčba pánevního a poševního krvácení pomocí uterotonik, prostaglandinů, hysterektomie a pánevní tamponády selhala. Rekombinantní faktor VIIa (2,4 mg intravenózní injekce) byl podán jako poslední pokus před relaparotomií a ligaturou hypogastrických tepen. Léčebný efekt byl bezprostřední a výrazný s úpravou krvácení a koagulačních poměrů.

Závěr:
Tento případ upozorňuje na možnou úlohu rekombinantního aktivovaného faktoru VII v léčbě závažného poporodního krvácení a DIC.

Klíčová slova:
rekombinantní aktivovaný faktor VII, diseminovaná intravaskulární koagulace, poporodní krvácení


Authors: Holub Z. 1;  Feyereisl J. 2;  Kabelík L. 3;  Rittstein T. 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. K. Kodras 3
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 144-148
Category: Original Article

Prezentace kazuistiky těžkého poporodního krvácení po císařském řezu a úspěšného použití rekombinantního faktoru VII.

Overview

 

Objective:
To present a case report of severe post-partum bleeding after caesarean section and successful using recombinant factor VIIa.

Setting:
Department Obstetrics and Gynecology, Regional Hospital, Kladno, Czech Republic.

Case Report:
A 28-year old nullipara presented with major post-partum bleeding after caesarean section due to uterine atony. The patient developed hemorrhagic shock, associated with disseminated intravascular coagulation (DIC). Treatment with uterotonics drug, prostaglandins, hysterectomy and packing of the pelvis failed to control diffuse pelvic and vaginal bleeding. Recombinant factor VIIa (2.4 mg intravenous injection) was given as a final attempt to control the bleeding before relaparotomy and ligation hypogastric artery. The response to treatment was rapid, with control of the bleeding and resolution of the coagulopathy.

Conclusion:
This case suggests a potential role of recombination factor VIIa in the treatment of severe post-partum bleeding associated with DIC.

Key words:
recombinant activated factor VII, disseminated intravascular coagulation, post-partum bleeding


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account