The Management of Uterine Fibroids: CSGE Clinical Practice Guidelines


Management děložních myomů: CSGE doporučení k provádění správné klinické praxe

Cíl studie:
Předmětem studie bylo vypracování klinického doporučení k léčbě děložních myomů.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Sekce gynekologické endoskopie (CSGE) České gynekologicko-porodnické společnosti.

Materiál a metoda:
Analýza bibliografické databáze Medline z roků 2003–2004 s použitím klíčových slov: fibroid – leiomyom – uzávěr děložní arterie – hysterektomie – myomektomie.

Závěr:
Bylo připraveno klinické doporučení pomocí analyzovaných údajů zMedline s doplněním o materiály a kritéria Kanadské gynekologicko-porodnické společnosti(SOGC) pro management děložních myomů.


Authors: Z. Holub 1;  D. Kužel 2;  E. Kučera 3;  J. Eim 4;  Z. Novotný 5;  L. Hanousek 6;  J. Macháč 7
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 2;  Gynekologicko-porodnické oddělení NsP, Vyškov, primář MUDr. J. Eim 3;  Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 4;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, primář MUDr. L. Hanousek 5;  Gynekologicko-porodnická klinika ÚPMD, Praha-Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 6;  Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Boskovice, primář MUDr. J. Machač 7
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 165-167
Category: News from the Czech Gynecological and Obstetrical Society CzMA

Overview

Objective:
The objective of this paper is to give a guideline to the management of uterine fibroids.

Design:
Review.

Setting:
Czech Society Gynecological Endoscopic Working Group.

Material and method:
The bibliographic data from Medline were reviewed from 2003–2004 using the key words: fibroid – leiomyoma – uterine artery occlusion – hysterectomy – myomectomy.

Conclusion:
The clinical guideline was prepared after the analysed data were supplied using the material and criteria of Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) for the management of uterine fibroids.


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2005 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account