Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK


Analysis of Factors with Influence on Assisted Reproduction Outcome Using System for Data Mining SHLUK

Objective:
To retrospective explorating computer analysis of data about therapeutic cycles in assisted reproduction technology (ART) to confirm applicability of system for data mining SHLUK in partial analysis of fertilisation phase of therapeutic cycle. Relations between parameters of sperm count analysis and outcome of in vitro fertilisation were analyzed.Design: Retrospective analysis.Setting: 1st Depart of Obstet. and Gynaecol., Masaryk University, Brno; FEI, VŠB, Ostrava.Methods and material: Conditions of successful therapy in single phases of ART therapeutic cycles, were analysed using system SHLUK, which included a lot of methods for data mining. Analysis of relation between reasons and results in ART therapeutic cycles was done through method IMPL and method of group implication GRIMPL.Analysed file included data about 8516 therapeutic cycles ART in 4470 patients and data about 666 clinical pregnancies stored in electronical form in clinical data register. The model analysis of fertilisation tested relations between parameters of sperm analysis and outcome of in vitro fertilisation. Fertilisation rate (FR) - ratio of fertilized oocytes/obtained oocytes was evaluated as fertilisation stage outcome.Results: Significantly higher FR - 60.9 % was in the group with sperm concentration before preparation 41 - 60 min/ml. When sperm concentration before preparation was under 10 mil/ml - FR was significantly lower - 45.3 %. Motility of sperm before preparation 41 - 50 % - FR was significantly higher - 56.9 %. Significantly higher FR - minimal 56.0 % was in group of examinations with sperm after preparation was 41 - 90 %, then FR was significantly higher - 53.5 %. In sperm survival test, where more than 30 % of sperm survive 24 hours of cocultivation with oocytes FR was significantly higher - minimal 55.9 %.Conclusion: Applicability of system for data mining SHLUK in the analysis of factors with influence on assisted reproduction outcome was proved. System for data mining SHLUK makes posible to define statisticaly significant relations between atributes of fertilisation stage of ART cycles and it is able to postulate basic hypothesis about existing reasons and results in therapeutic cycles of ART.

Key words:
explorating computer analysis, assisted reproduction technology (ART), parameters of sperm, results in ART


Autoři: R. Hudeček 1;  P. Ventruba 1;  I. Crha 1 ;  J. Šarmanová 2;  Z. Šarman 2;  T. Solár 2
Působiště autorů: I. gynekologicko-porodnická klinika LF MU v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 2FEI, VŠB, Ostrava, vedoucí 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 270-275
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce je explorační počítačová analýza dat o léčebných cyklech asistované reprodukce (AR) a ověření použitelnosti systému pro dolování znalostí z dat SHLUK v dílčí analýze procesu oplozování oocytů in vitro.Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště: I. gynek.-porod. klinika LF MU v Brně, FEI, VŠB, Ostrava.Metodika a materiál: Prostřednictvím systému SHLUK, který zahrnuje řadu metod mnohorozměrné analýzy dat, byly hledány okolnosti úspěšné léčby v jednotlivých etapách cyklu AR. Analýza vztahů mezi příčinami a následky léčebného cyklu AR byla provedena metodou IMPL a následně metodou skupinové implikace GRIMPL.Soubor analyzovaný systémem SHLUK zahrnuje data z 8516 léčebných cyklů AR provedených u 4470 pacientek a údaje o 666 klinických graviditách po AR. Data o léčebných cyklech byla uložena v elektronické podobě v klinickém registru dat. Modelová analýza etapy fertilizace, je zaměřena na vztahy mezi parametry spermiogramu a výsledkem procesu oplozování oocytů in vitro. Jako výstupní kritérium úspěšnosti etapy fertilizace v cyklu AR bylo hodnoceno procento oplozených oocytů z počtu získaných oocytů při aspiraci - fertilisation rate (FR).Výsledky: Signifikantně vyšší FR - 60,9 % bylo zjištěno ve skupině vyšetření s počtem spermií před zpracováním 41 - 60 mil/ml. Při počtu spermií před zpracováním pod 10 mil/ml bylo FR signifikantně nižší - 42,2 %. Při pohyblivosti spermií před zpracováním 41 - 50 % bylo FR signifikantně vyšší - 56,9 %. Signifikantně vyšší FR - min. 56,0 % bylo zjištěno při počtu spermií po zpracování 4,1 mil/ml a více. Při pohyblivosti spermií po zpracování 41 - 90 % bylo FR signifikantně vyšší - min. 53,5 %. Ve skupině vyšetření, kde přežívalo v kultivačním mediu po 24hodinové kultivaci s oocytem více než 30 % spermií bylo FR signifikantně vyšší - min. 55,9 %.Závěr: Byla prokázána použitelnost systému pro dolování znalostí z dat SHLUK pro analýzu faktorů, které ovlivňují výsledky metod asistované reprodukce. Systém pro dolování znalostí z databází SHLUK umožňuje definovat statisticky významné vztahy mezi jednotlivými atributy etapy fertilizace v léčebném cyklu AR a dokáže postulovat základní hypotézy o existujících příčinách a následcích v cyklech AR.

Klíčová slova:
explorační počítačová analýza, asistovaná reprodukce (AR), parametry spermiogramu, výsledky AR

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se