Charakteristika populace drogově závislých těhotných žen v ČR


Characterization of Drug Addiction’s Pregnant Women in the Czech Republic

Objective:
The aim of the study was to characterise the population of drug abused pregnant women in Czech republic and chart their socioeconomic situation.Design: Prospective study.Setting: The Department of Gynaecology and Obstetrics of the General Teaching Hospital and the 1st Medical Faculty of Charles University in PragueMethods: This prospective study coursed since January 1998 till the end of the year 2000. This study covered a group of pregnant women addict on illegal drugs (heroin, pervitin). The group was set in close cooperation with Prague’s contact anti-drugs centers (DROP-IN, K-centrum, Sanopin), Dependence therapy department and Department for genetics Teaching hospital Prague and of course in cooperation with the district gynaecologists. During 3 years we succeeded in gathering 41 addict women for prenatal care. Twenty of them were heroin and 18 pervitin addict. The control groups were selected by method of accidental choice. We compared each group with its control and both groups of addicted mutually. We focused mainly on characteristics which could have a negative impact on the course of pregnancy, labour and lying-in period and the health condition of the foetus and the neonate (age, status, employment, parity, length of drug ubusus, mode of application, attempt of therapy or abstinence, STD, hepatitis B and C, quality of prenatal care).Results: We proved, that drug abused pregnant women are statistically significantly younger than pregnant women from control groups (by equal parity), mostly single and unemployed. The majority of them prefer intravenous way of drug application. The heroin - addict choose this type of application statistically significantly more often (94,4 %) and also more often they report efforts at abstinence or therapy. A big part of drug abused pregnant women has insufficient prenatal care. 33 % of heroin-addict and 25 % of pervitin-addict never attended the obstetrician during their pregnancy. We revealed a significantly higher incidence of HBsAg a mainly anti HCV and active hepatitis C among women from both „drugs“ groups compared to their controls. We did not encounter any HIV positive case among the Czech addict pregnant.Conclusion: The population of drugs-addict pregnant women may be characterised as a high risk group from the view of prenatal care. The pregnancy is not a sufficient impulse for the majority of drugs-addict women to change their life stereotypes.

Key words:
pregnancy, pervitin, heroin, sexually transmitted diseases, hepatitis B, hepatitis C


Autoři: B. Vavřinková;  T. Binder;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 285-291
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo charakterizovat populaci drogově závislých těhotných žen v ČR a zmapovat jejich socio-ekonomickou situaci.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha.Metodika: Tato prospektivní studie probíhala od ledna 1998 do konce roku 2000. Do studie byly zařazeny těhotné ženy, u kterých byla prokázána závislost na tvrdých drogách (pervitin nebo heroin). Soubor bylo možno vytvořit na základě spolupráce s pražskými kontaktními protidrogovými centry (Drop-in, K-centrum, Sanopin), Oddělením pro léčbu závislostí VFN, Oddělením lékařské genetiky VFN a pražskými obvodními gynekology. Za 3 roky se podařilo soustředit do prenatální péče 41 drogová závislých. Z nich bylo dále ve studii sledováno 20 závislých na pervitinu a 18 závislých na heroinu. Náhodným výběrem byly vytvořeny kontrolní skupiny. Srovnávali jsme každou skupinu drogově závislých s její kontrolou a dále obě skupiny drogová závislých navzájem. Zaměřili jsme se zejména na charakteristiky, které mohou negativně ovlivnit průběh těhotenství, porodu, šestinedělí a zdravotní stav plodu a novorozence (věk, zaměstnanost, stav, parita, kvalitu prenatální péče, pokus o léčbu závislosti, způsob aplikace drogy, nejzávažnější pohlavně přenosné nemoci, hepatitis typu B a C).Výsledky: Prokázali jsme, že drogově závislé těhotné jsou v porovnání s kontrolními soubory statisticky významně mladší (při stejné paritě), častěji svobodné a nezaměstnané. Velmi rizikový, intravenózní způsob aplikace drogy volí ve větší míře uživatelky heroinu (94,4 %), které také častěji udávají snahu o léčbu závislosti. Velká část drogově závislých žen nenavštěvuje v průběhu těhotenství prenatální poradnu. Pokud poradnu navštěvují, počet jejich návštěv v průběhu těhotenství je nižší než v kontrolních skupinách. V našem souboru nenavštěvovalo prenatální poradnu 33 % uživatelek heroinu a 25 % uživatelek pervitinu. Zjistili jsme statisticky významně vyšší podíl výskytu pozitivity HBsAg, anti HCV i aktivní hepatitis C v obou skupinách uživatelek drog ve srovnání s jejich kontrolními soubory. Nezaznamenali jsme žádný případ pozitivity HIV.Závěr: Populaci těhotných žen závislých na tvrdých drogách lze charakterizovat z hlediska prenatální péče jako vysoce rizikovou. Zjistili jsme, že těhotenství není u těchto žen ve většině případů dostatečným podnětem ke změně stereotypů chování.

Klíčová slova:
těhotenství, pervitin, heroin, hepatitis B, hepatitis C, STD

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se