PAPP-A v prvním trimestru těhotenství


Pregnancy-associated Plasma Protein A (PAPP-A)

Objective:
Pregnancy-associated plasma protein A has been reported to be low in Down syndrome affected pregnancies during the first trimester of pregnancy. The aim of this study was to determine preliminary the medians of pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in the first trimester of pregnancy and to compare PAPP-A with other biochemical markers used for biochemical prenatal screening.Design: Retrospective study.Setting: First Institute of Medical Chemistry and Biochemistry and Institute for Clinical Biochemistry, First Medical Faculty, Charles University. Institute for Care of Mother and Child, Prague.Patients: One hundred forty one pregnant women, who undergo biochemical prenatal screening for chromosomal disorders between 7th and 13th week were studied. In addition six women in the second trimester and five women with twin pregnancies, two cases of trisomy 21 and one case of trisomy 18 in second trimester were available for study.Methods: Maternal serum levels of PAPP-A, human chorionic gonadotropin (hCG) and alfa-1-fetoprotein (AFP) were measured using ELISA methods. A single radial immunodiffusion was used to determine trophoblast-specific-beta-1-glycoprotein (SP1).Results: PAPP-A levels increased throughout the first trimester with median 1,8 mg/l in the 7th week to 23,0 mg/l in the 13th week were studied. In addition six women in the second trimester and five women with twin pregnancies, two cases of trisomy 21 and one case of trisomy 18 in second trimester were available for study.Methods: Maternal serum levels of PAPP-A, human chorionic gonadotropin (hCG) and alfa-1-fetoprotein (AFP) were measured using ELISA methods. A single radial immunodiffusion was used to determine trophoblast-specific-beta-1-glycoprotein (SP1).Results: PAPP-A levels increased throughout the first trimester with median 1,8 mg/l in the 7th week to 23,0 mg/l in the 13th week of pregnancy. PAPP-A serum levels from 3 women with twin pregnancies were higher than in women with singleton pregnancies. Serum levels of PAPP A in two women with fetus affected by chromosomal disorders did not differ from normal pregnancies. Correlation coefficients between PAPP-A and AFP and between PAPP-A and SP1 were statistically significant (r = 0.42, P < 0.001, respectively r = 0.54, P < 0.001). The levels of PAPP-A and HCG did not correlate significantly (r = 0.019, P = 0.82).Conclusion: We established first trimester medians for PAPP-A, which are necessary for evaluation of the pathological values. We found statistically significant correlation betweenPAPP-A and SP1 and PAPP-A and AFP.

Key words:
pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A), human chorionic gonadotropin (HCG), alfa-1-fetoprotein (AFP), trophoblast-specific-beta-1-glycoprotein (SP1), biochemical prenatal screening, first trimester


Autoři: L. Fialová 1;  I. Matouš-Malbohan 1;  L. Mikulíková 2;  O. Benešová 3;  L. Krofta 3;  A. Zwinger 3
Působiště autorů: 1. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha 2Ústav klinické biochemie 1. LF UK, Praha 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 280-284
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Předběžné stanovení normálních hladin PAPP-A v prvním trimestru těhotenství a jejich porovnání s biochemickými markery běžně používanými při biochemickém prenatálním screeningu.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: 1. ústav lékařské chemie a biochemie a Ústav klinické biochemie 1. LF UK, Praha. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Soubor tvořilo 141 těhotných žen, u nichž byl mezi 7. - 13. týdnem těhotenství proveden odběr krve; dále 6 žen, kterým byla krev odebrána v průběhu těhotenství dvakrát - v 1. a 2. trimestru. Tři krevní vzorky pocházely od žen z 2. trimestru těhotenství, u nichž byla prokázána ve dvou případech trizomie 21 a v jednom případě trizomie 18. U 5 žen bylo zjištěno těhotenství s více plody. V nezmrazených vzorcích mateřského séra byly stanoveny koncentrace choriového gonadotropinu (MS hCG), a-1-fetoproteinu (MS AFP) a trofoblast-specifického-b-1-glykoproteinu (MS SP1). Poté byly vzorky séra uchovány při -20 °C a později v nich byly vyšetřeny koncentrace PAPP-A.Hladiny hCG a AFP byly stanoveny enzymovou imunoanalýzou pomocí souprav Sevatest ELISA AFP Micro II a Sevatest ELISA hCG Micro I (SEVAPHARMA a.s., ČR). Hladiny SP1 byly určovány jednoduchou radiální imunodifuzí pomocí antiséra Q-SGAHu/SP1 a lidského referenčního séra pro stanovení SP1 (SEVAPHARMA a.s., ČR).Ke stanovení hladin PAPP-A byly použity soupravy PAPP-A ELISA (DRG Instruments GmbH, Germany).Výsledky: Průběh hladin PAPP-A v 7. - 13. týdnu těhotenství vykazuje vzestup koncentrací. Hodnoty mediánů se pohybují od 1,8 mg/l v 7. týdnu do 23,0 mg/l ve 13. týdnu. Vzestup hladin pokračuje do 2. trimestru. U 3 z 5 žen s vícečetným těhotenstvím převyšovaly koncentrace PAPP-A hodnoty nalézané u těhotenství s jedním plodem. Hladiny PAPP-A u dvou žen s plodem postiženým chromozomální aberací se nelišily od hodnot u žen s nepostiženým plodem. Mezi hladinami PAPP-A a AFP a PAPP-A a SP1 v prvním trimestru jsme prokázali statisticky významnou korelaci (r = 0,42, p < 0,001 a r = 0,54, p < 0,001), hladiny PAPP-A a hCG nekorelovaly (r = 0,019, p = 0,82).Závěr: Stanovení mediánů PAPP-A pro jednotlivé týdne těhotenství 1. trimestru je nezbytnou podmínkou pro posuzování patologických hodnot. Na našem souboru jsme ověřili vzestupný trend koncentrací PAPP-A v průběhu 1. trimestru. Pokračováním této studie bude otestování PAPP-A v počítačovém programu Biochemické sledování gravidity.

Klíčová slova:
pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A), lidský choriový gonadotropin (hCG), alfa-1-fetoprotein (AFP), trofoblast-specifický-beta-1-glykoprotein (SP1), biochemický prenatální screening, první trimestr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se