Změny lipidového profilu u žen po chirurgické kastraci ve fertilním věku


Changes of Plasma Lipid Levels in Women after Ovarectomy

Objective:
The main known risk factors for coronary heart disease in women, other than age, which is the most important risk factor of all, are cigarette smoking, raised blood pressure, obesity, diabetes and premature menopause, especially after ovarectomy.Design: Retrospective clinical study.Setting: Medical building, Prague 7, Department of Obstetrics and Gynecology 3rd Medical Faculty Charles University and Faculty Hospital Vinohrady, Prague 10.Methods: In 1995 and 1996 we investigated plasma lipid levels and bone density in 75 women, 3 to 5 years after ovarectomy without HRT (group A). The results were compared with a control group (group B) of women of the same age and BMI. This group of women had normal menstruation periods.We investigated age, body mass index, bone density, total cholesterol, HDL and LDL cholesterol, ateroghenic index and triglycerides.Results: When we compared groups A and B, there was a better result in all serum lipid levels in group B, but not significantly. In group A was more women with pathological level of HDL-cholesterol. In group A there was a significantly lower level of bone density than in group B and there was an increase in the number of patients with osteoporosis in this group.Conclusions: Castration in premenopause had no influence in mean levels of parameters of lipid metabolism, but bone density significantly decreased after castration in this period.

Key words:
menopause, castration, lipids, bone density


Autoři: J. Jeníček 1,2;  M. Bendová 2;  A. Dohnalová 3
Působiště autorů: Lékařský dům Praha 7, a. s., ředitel ing. J. Vltavský 2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 3Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 236-238
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Mezi hlavní rizikové faktory ICHS u žen patří věk, kouření, hypertenze, obezita, diabetes mellitus a předčasná menopauza, zvláště po ovarektomii.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Lékařský dům Praha 7, a.s., Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 10.Metodika: V roce 1995 a 1996 jsme vyšetřili lipidový profil a kostní denzitu u 75 žen, které prodělaly před 3-5 lety ovarektomii a neužívaly do vyšetření HRT (skupina A). Výsledky jsme porovnali s kontrolní skupinou 75 žen (skupina B). Tyto ženy pravidelně menstruovaly, byly srovnatelného věku a měly stejné BMI. Porovnávali jsme uvedené parametry obou skupin a hodnotili vliv kastrace.U obou skupin bylo sledováno: věk, BMI, celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, aterogenní index, triglyceridy, denzitometrie.Výsledky: Průměrné hodnoty se v lipidovém profilu statisticky významně nelišily ve skupině A a B. V souboru žen po kastraci (skupina A) byl statisticky významně větší počet žen s patologicky nízkou hodnotou HDL-cholesterolu. Ve skupině A jsou statisticky vysoce významně nižší hodnoty T-skóre a statisticky významně vyšší počet žen s prokázanou osteoporózou.Závěr: Kastrace v premenopauze neovlivnila průměrné hodnoty ukazatelů lipidového metabolismu (celkový cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceridy, aterogenní index). Ve skupině A jsme zaznamenali vyšší počet pacientek s patologicky nízkou hodnotou HDL-cholesterolu. Jednalo se zřejmě o pacientky s genetickou dispozicí. Po kastraci v premenopauze se vysoce významně snížila průměrná kostní hmota ve skupině A a zvýšil se počet pacientek s osteoporózou.

Klíčová slova:
menopauza, kastrace, lipidový profil, kostní hmota

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se