Laparoskpická neoplastika pochvy - modifikace Vecchiettiho operace


Laparoscopic Neovaginoplasty: Modification of Vecchietti’s Operation

Objective:
To asses laparoscopic aproach to neovaginoplasty.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 2nd Medical Faculty of Charles University.Methods: Vecchietti’s neovaginoplasty is considered to be the most advantageous technique of creating neovagina in vaginal agenesis, because of low perioperational morbidity and quicker recovery. Authors describe own modification of laparoscopic procedure based on designed equipment of themselves.Results: Study evaluates 17 cases of laparoscopic procedures, which are compared with clasical laparotomic approach we were experienced in past. Time of surgery was shorter (48 min vs. 66 min) and blood loss was lower (15 ml vs. 50 - 100 ml) in laparoscopic procedure. Number of complications was lower in this procedure too. There was no difference in length of hospital stay and size of neovagina.Conclusion: Laparoscopic modification is safe procedure and comparable with clasic operation as regards surgical effect. Both types of procedures are determined for workplaces with experience in special reconstructive surgery and follow-up.

Key words:
creating of neovagina, laparoscopic technique, time of surgery, blood loss, complications


Autoři: M. Charvát;  J. Hořejší;  L. Teslík
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UK 2. LF a FN v Motole, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 247-250
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Hodnocení laparoskopického přístupu k neoplastice pochvy.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UK 2. LF a FN v Motole, Praha.Metodika: Vecchiettiho operace je jedním z mnoha postupů formování neovaginy u žen s vrozenou vaginální aplazií. V současné době je považována za optimální řešení k dosažení dostatečně prostorné pochvy pro uspokojivý pohlavní styk. Konvenční přístup je transabdominální s perioperační morbiditou příslušnou laparotomické operaci, což je považováno za největší nedostatek této metody. V posledních letech bylo popsáno několik laparoskopických technik, které řeší zmíněný problém. Jednotlivé metody se od sebe odlišují také použitím instrumentáriem pro disekci a dilataci - vlákna, zavaděč a dilatátor tvaru koule, elipsoidu či válce.Výsledky: V naší práci hodnotíme 17 úspěšně provedených operací tohoto typu, jejichž výsledky jsme měli možnost porovnat s konvenčním laparotomickým postupem, který má na našem pracovišti několikaletou tradici. Při laparoskopické modifikaci jsme dosáhli významně kratšího operačního času (48 min vs 66 min) a krevní ztráty (15 ml vs 50 - 100 ml), rovněž počet komplikací v hojení rány byl nižší. Nebyl významný rozdíl v délce hospitalizace ani velikosti vytvořené neovaginy.Závěr: Laparoskopická modifikace je bezpečným postupem, co do efektu zcela srovnatelným s klasickým laparotomických přístupem. Je určena především pracovištím se zkušenostmi ze specializované operativy a follow up na větších souborech pacientek.

Klíčová slova:
formování neovaginy, laparoskopické techniky, operační čas, krevní ztráty, komplikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se