Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - nová epidemiologická data


Hormonal Contraception and Venous Tromboembolism: Recent Epidemiological Data

Objective:
To sum up the results of studies published between 1996 and 2000 on the venous thromboembolism (VTE) risk at combined oral contraceptives users.Design: Review of literature.Setting: 1st Department of Obstetrics and Gynecology, Masaryk University, Brno, Czech Republic.Methods: Summary of results of substantial studies published on this topic. Studies were identified by Medline database search.Results: Four important epidemiological studies published at 1995 and 1996 (WHO, Spitzer et al., Jick et al., Bloemenkamp et al.) demonstrated two fold increased risk of VTE at users of third generation OCs in comparison with second generation OCs. Publication of these studies was followed by critic based on their possible methodological weaknesses (prescribing bias, „healthy user“ effect, refferal bias etc.). Other epidemiologists confirmed results of these studies and excluded the possibility of systemic biases. Pathophysiological mechanisms that could explain the different risks were also found. Jick’s analysis of GRPD published in 2000 also confirmed the results from 1995 and 1996.Conclusion: The different risk of VTE at users of oral contraceptives with different progestins probably exists. However, the relative risks of VTE demonstrated in recent studies are low.

Key words:
combined oral contraceptives, venous thromboembolism


Autoři: V. Unzeitig
Působiště autorů: 1. gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 222-229
Kategorie: Články

Souhrn

Strukturovaný souhrnCíl studie:
Zhodnotit práce publikované na téma riziko tromboembolické nemoci (TEN) při užívání kombinované hormonální antikoncepce v období let 1996 - 2000.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: 1. gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno.Metodika: Souhrn výsledků rozsáhlejších prací publikovaných na dané téma. Přehled prací byl získán pomocí rešerše z databáze Medline.Výsledky: Publikace čtyř rozsáhlých epidemiologických prací z let 1995-1996, které prokázaly dvojnásobné riziko TEN u uživatelek přípravků obsahujících progestiny tzv. III. generace v porovnání s progestiny II. generace (WHO, Spitzer a kol., Jick a kol., Bloemenkamp a kol.), byla následována vlnou zpochybnění jejich výsledků z důvodů možných metodologických chyb (preskripční chyba, efekt „zdravé uživatelky“, referenční chyba aj.). Jiná skupina epidemiologů výsledky původních prací podporuje a možnost systematických chyb vylučuje; zároveň byly objasněny některé patofyziologické mechanismy, které mohou být podkladem rozdílného rizika. Podrobná analýza britské databáze praktických lékařů, provedená v roce 2000 autory Jick a kol., potvrzuje původní výsledky studií z let 1995 - 1996.Závěr: Rozdíl v riziku TEN u uživatelek přípravků s různými progestiny zřejmě existuje, nicméně obecně jsou rizika TEN, uváděná v recentních studiích, nízká.

Klíčová slova:
kombinovaná hormonální antikoncepce, tromboembolická nemoc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se