Techniky ablace a resekce endometria


Endometrial Ablation and Resection Techniques

Objective:
To summarize all currently used and experimental, hysteroscopic and non-hysteroscopic methods of endometrial ablation and resection, their indications, operation techniques, and treatment results.Design: Literary review.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty and Faculty Hospital, Charles university, Èapkovo námìstí 1, Plzeò, Czech Republic.Methods: Analysis of the literature (textbooks, medical journals, database Medline, Current Contents, Embase, PubMed).Results and conclusion: Endometrial ablation and resection play an important role in the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Hysteroscopic methods visualize the uterine cavity and enable to treat in it at the same time. Non-hysteroscopic methods are less invasive for the patient and comfortable for the surgeon. Both groups of methods have similar treatment results.

Key words:
endometrial ablation, endometrial resection, hysteroscopy


Autoři: J. Bouda, jun.;  Z. Novotný;  L. Hradecký;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 239-243
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných, v praxi používaných i experimentálních, hysteroskopických a nehysteroskopických metod ablace a resekce endometria, jejich indikací, technických provedení a léčebných výsledků.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, Čapkovo náměstí 1, Plzeň.Metodika : Analýza literárních údajů (učebnice, časopisy, databáze Medline, Current Contents, Embase, PubMed).Výsledky a závěr: Ablace a resekce endometria mají pevné místo v algoritmu léčby dysfunkčního děložního krvácení. Hysteroskopické metody umožňují vizualizaci a současně řešení drobných lézí v dutině děložní. Nehysteroskopické metody jsou méně invazivní pro pacientku a komfortní i pro operatéra. Obě skupiny vykazují obdobné léčebné výsledky.

Klíčová slova:
ablace endometria, resekce endometria, hysteroskopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se