Vliv salpingektomie na výsledky IVF u žen s tubární sterilitou - prospektivní studie


Salpingectomy and Results of IVF in Women with Tubal Infertility: Prospective Study

Objective:
To compare the IVF results after salpingectomy of hydrosalpinges visible on ultrasound with IVF results in women with tubal infertility but without hydrosalpinx.Design: Prospective study.Setting: Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00, Praha 4.Methods: 101 women with tubal factor infertility were evaluated. In a prospective study we compared the results of first IVF cycle after salpingectomy of hydrosalpinges visible on ultrasound performed in 51 women (study group) with IVF results of 50 women with tubal infertility (confirmed by HSG and laparoscopy) but without hydrosalpinges and without salpingectomy.Results: The maternal age in both groups (32.4 ± 3.9 in salpingectomy group and 33.0 ± 4.1 in control group), maximum estradiol levels (1392.6 ± 675.8 pg/ml in salpingectomy group vers. 1624.7 ± 909.7 pg/ml in control group), number of oocytes (11.3 ± 5.8 after salpingectomy vers. 11.0 ± 6.1 in controls), number of embryos generated (7.1 ± 4.6 vers. 7.9 ± 4.7) and number of embryos transferred were not statistically different. In their first IVF cycle after salpingectomy has been performed 30 women out of 51 became clinicaly pregnant (58.8%), while in control group a clinical pregnancy could be verified in 16 women (32.0%). Implantation rate in women after salpingectomy was 28.2% vers. 12.3% in control group. Both implantation rate and pregnancy rate were statistically different at 5% level of significance.Conclusion: After salpingectomy of hydrosalpinges visible on ultrasound the implantation rate and clinical pregnancy rate are significantly better when compared to IVF patients with tubal infertility without the presence of hydrosalpinges and without salpingectomy. Salpingectomy should be offered to all patients with hydrosalpinges visible on ultrasound. Morover, this radical approach should be considered even in women with highly damaged tubes but without the presence of hydrosalpinges.

Key words:
salpingectomy, IVF, ultrasound, tubal infertility


Autoři: T. Mardešić 1;  P. Müller 1;  R. Hűttelová 1 ;  J. Zvárová 2;  J. Hulvert 1;  J. Vobořil 1;  V. Bečvářová 1;  M. Mikova 1;  K. Landová 1;  M. Jirkovský 2
Působiště autorů: Sanatorium Pronatal Praha, vedoucí doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 2EuroMise Statistické centrum UK a AV ČR, Praha 8, přednosta prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 259-263
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
V prospektivní studii porovnat výsledky IVF před a po salpingektomii ultrazvukem patrných hydrosalpingů s výsledky IVF u žen s tubární sterilitou bez hydrosalpingů a bez salpingektomie.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Praha.Metodika: V prospektivní studii jsme sledovali výsledky prvního IVF cyklu u 51 žen po provedené salpingektomii s výsledky IVF u 50 žen s tubárním faktorem sterility potvrzeným HSG a laparoskopií, ale bez hydrosalpingů patrných při sonografickém vyšetření. Pro statistické zpracování byly použity programy Statistica 5.0 a LogXact 4.0.Výsledky: Obě skupiny se nelišily věkem (32,2 ± 3,9 u salpingektomie, 33,0 ± 4,1 v kontrolní skupině), maximální hladinou estradiolu v den aplikace hCG (1392,6 ± 675,8 pg/mg vs 1624,7 ± 909,7 pg/ml v kontrolní skupině), počtem získaných oocytů (11,3 ± 5,8 vs 11,0 ± 6,1 u kontrol), počtem vzniklých embryí (7,1 ± 4,6 vs 7,9 ± 4,7 u kontrol) ani počtem přenášených embryí. V prvním IVF cyklu po provedené salpingektomii otěhotnělo 30 z 51 žen (58,8 %), zatímco v kontrolní skupině bylo klinické těhotenství dosaženo u 16 pacientek (32,0 %). Procento implantovaných embryí ve skupině po salpingektomii bylo 28,2 % oproti 12,3 % v kontrolní skupině. Rozdíly v procentech implantovaných embryí i procentech klinických těhotenství na transfer jsou statisticky signifikantní na 5% hladině významnosti.Závěr: Odstranění patrných hydrosalpingů ultrazvukem významně zvyšuje pravděpodobnost implantace a otěhotnění nejen ve srovnání s výsledky před salpingektomií, ale i ve srovnání se skupinou žen s tubární sterilitou bez ultrazvukem patrných hydrosalpingů. Salpingektomie má významné místo ve strategii terapeutického přístupu k pacientkám se závažnou tubární sterilitou.

Klíčová slova:
salpingektomie, IVF, ultrazvuk, tubární sterilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se