Rozbor mateřské úmrtnosti v ČR v roce 1999


Analysis of Maternal Mortality in the Czech Republic in 1999

Objective:
Analysis of maternal mortality in the Czech Republic in 1999.Design: Retrospective statistical and clinical analysis.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of the 1st Medical School of Charles University and General University Hospital, Prague 2; 2. Institute for Care of Mother and Child, Prague-Podolí.Methods: We used database of 10 cases of maternal deaths in the Czech Republic during 1999 to analyze their causes, clinical courses especially related to obstetrical surgery, adequacy of provided care, and characteristics of their occurrence.Results: There were total 10 reported maternal deaths in pregnancy, during labor or within 42 days after delivery in the Czech Republic in 1999. During the same period there were 89 471 live births in the Czech Republic, and Pregnancy-related mortality ratio (A+B+C) was 0.11‰, i.e. 11.2 deaths per 100,000 live births. This is about 0.044‰ worse than in 1998 (the last table demonstrates the development of maternal mortality during last 9 years). One reported death was unrelated to gestation (cathegory C), therefore adjusted maternal mortality rate (A+B) was 0.10‰, i.e. 10.1 deaths per 100,000 live births versus 6.63 deaths per 100,000 live births in 1998. Group A (specific risk - direct maternal mortality) contributed to adjusted maternal mortality by 6 maternal deaths and direct maternal mortality was 6,7 per 100,000 live births. Group B (non-specific risk - undirect maternal mortality) contributed by 3 maternal deaths and undirect maternal mortality was 3.3 per 100,000 live births.Conclusion: The increase of maternal mortality in 1999 and forensic impact of some cases indicate the neccessity to respect established guideliness for obstetrics and gynecology. Currently established complex prophylactic measures to prevent development of thromboembolic complications provede, if fully implemented, possibility to minimize these threatening and formerly very frequent situations leading to death. However, there is ongoing danger of hemorrhagic complications related to the DIC, which despite the modern therapy represent the major factor in maternal mortality and morbidity.

Key words:
thromboembolism, disseminated intravascular coagulopathy, maternal mortality, gestation


Autoři: B. Srp 1;  P. Velebil 2
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2UMPD Praha Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (4): 292-296
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Každoroční analýza mateřské mortality v České republice s kazuistickým rozborem případů úmrtí v r. 1999.Typ studie: Retrospektivní statistická a klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze 2; Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí.Metodika: Byla použita databaze 10 případů mateřských úmrtí v České republice v r. 1999, k analýze jejich příčin, klinického průběhu, zejména v souvislosti s porodnickými operačními výkony, adekvátností poskytnuté péče a četností jejich výskytu.Výsledky: V roce 1999 bylo v ČR hlášeno celkem 10 úmrtí žen, které zemřely v těhotenství, za porodu nebo do 42. dne šestinedělí. V roce 1999 bylo v ČR živě porozeno 89 471 dětí a celková, hrubá mateřská úmrtnost (A+B+C) činí 0,11 ‰, tj. 11,2 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, což je o 0,044 ‰ horší než v roce 1998. (V závěrečné tabulce uvádíme pohyb MÚ v posledních 9 letech). V období 1999 bylo jedno úmrtí bez vztahu ke gestaci kategorie C, takže i očištěná MÚ (A+B) činí 0,10 ‰, tj. 10,1 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, proti 6,63 úmrtím v roce 1998. Ve skupině A (specifické riziko - přímá mateřská úmrtnost) zemřelo 6 žen spadající do očištěné MÚ a přímá úmrtnost činí 6,7 na 100 000 živě narozených dětí. Ve skupině B (nespecifické riziko - nepřímá mateřská úmrtnost) zemřely 3 ženy a nepřímá mateřská úmrtnost činí 3,3 na 100 000 ž.n.d.Závěr: Mateřská úmrtnost v r. 1999 svým opětovným vzestupem i varovné forenzní dopady některých případů nabádají k nutnosti respektování stanovených pravidel, která byla pro obor porodnictví stanovena. V současnosti platná komplexní profylaktická opatření k prevenci tromboembolických komplikací poskytují, pokud jsou plně implementována, možnost minimalizovat tyto stavy, ohrožující život a dříve často vedoucí k úmrtí. Nicméně však přetrvává nebezpečí hemoragických komplikací v souvislosti s DIC, která, i přes možnosti moderní léčby, představuje hlavní faktor v mateřské mortalitě a morbiditě.

Klíčová slova:
tromboembolismus, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, mateřská mortalita, gestace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se