Histopatologické prognostické faktory,sérové markery a vybrané molekulárněbiologické faktory u ovariálního karcinomu


Histopathological Prognostic Factors, Serum Markersand Selected Molecular Biological Factors in OvarianCancer

Objective:
A review of histopathological prognostic factors, serum markers and selected molecularbiological factors in ovarian cancer.Design: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty Hradec Králové, CharlesUniversity, Prague; Department of Biological and Medical sciences, Pharmaceutical Faculty, HradecKrálové, Charles University, Prague; Department of Clinical Oncology, Medical Faculty HradecKrálové, Charles University, Prague; Bristol-Myers Squibb, Department of Oncology, Prague.Method: Discussion about current evidence from literature.Conclusion: Except clinical prognostic factors the wide spectrum behaviour of epithelial ovariancancers is reflected by some histopathological prognostic factors, serum markers and some molecularbiological factors. The most important are grade and tumor ploidy, the level of CA 125 andits changes during the treatment, mutations of p53, BRCA 1 and 2.

Key words:
ovarian cancer, histopathological prognostic factor, grade, ploidy analysis


Autoři: J. Špaček 1;  P. Jílek 2;  J. Petera 3;  Z. Tesařík 4
Působiště autorů: Klinika porodnictví a gynekologie, LF UK v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Katedra biologických a lékařských věd, FaF v Hradci Králové, přednosta doc. RNDr. V. Semecký, CSc. 3Klinika onkologie a radiologie, LF UK v Hradci Králové, př 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 343-349
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení významu histopatologických prognostických faktorů, změn sérových markerůa vybraných molekulárně biologických faktorů v léčbě ovariálního karcinomu.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, LF UK v Hradci Králové; Katedrabiologických a lékařských věd, FaF v Hradci Králové; Klinika onkologie a radioterapie, LF UKv Hradci Králové; Bristol-Myers Squibb, s.r.o. Onkologická divize, Praha.Metodika: Diskuse o nejvýznamnějších histopatologických faktorech, změnách sérových markerůa vybraných molekulárně biologických faktorech u ovariálního karcinomu.Závěr: Kromě celé řady klinických ukazatelů je široké spektrum chování ovariálních epiteliálníchnádorů také odrazem některých histopatologických prognostických faktorů, sérových markerůa vybraných molekulárně biologických faktorů. K těm nejvýznamnějším patří grade, analýza ploiditytumoru, hladina CA 125 a její změny během léčby, mutace p53 a BRCA1 a 2.

Klíčová slova:
ovariální karcinom, histopatologický prognostický faktor, grade, analýza ploidity

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se