Kryokonzervace spermatu předonkologickou léčbou – 7 let zkušeností


Sperm Cryoconservation before Cancer Treatment:7-year Experience

Objective:
To compare sperm count of cancer patients with health men, to analyze possible relationof sperm pathology and diagnosis of malignant disease and present experience of our cryopreservationprogramme for cancer patients.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Masaryk University, Brno, Czech Republic.Methods: 215 patients (age 25.4 ± 5.6 years) were referred to our unit by oncology specialists forsemen cryopreservation before cancer treatment during 1995–2001. Sperm samples were analysedaccording to guidelines of WHO. Richardson’s medium and Planer Kryo 10 were used forstandard cryopreservation. Sperm count results were compared to control group of 84 men (23.1± 3.6 year) examined as possible sperm donors. Program SPSS version 9 was used for statisticalanalysis. Standard intracytoplasmic sperm injection (ICSI) using frozen spermatozoa was usedfor infertility treatment following malignant disease recovery.Results: Testicular cancer was diagnosed in 115 (53.5 %) patients, malignant disease of lymphaticand haemopoetic tissue in 75 (34.9 %) cases – out of them 35 (16.3 %) Hodgkin’s lymphoma. Twelvemen (5.6 %) were treated for osteosarcoma and 13 for other malignant disease. Only 2.8 % patientshad normospermia. Severe oligospermia < 5 mil/ml was found in 73 men (33.9 %) including 22cases of azoospermia (10.2 %) and 12 cases (5.6 %) of cryptozoospermia. 138 (64.2 %) patients hadasthenospermia < 10 % of progressive motility, 49 (22.8 %) had terratozoospermia < 10 % spermatozoawith standard WHO morphology. Sperm concentration, progressive motility and morphologywere in cancer patients significantly lower (P < 0.001) than in control group. Men with testicularcancer had significantly higher frequency of severe sperm pathology. Only 4 patients have returnedfor assisted reproduction treatment. In all cases ICSI was used, 1 pregnancy and delivery wasachieved. During more than 4 years after cryopreservation died 16.6 % of patients.Conclusion: Cancer patients has significantly higher frequency of severe sperm pathologies thanhealthy men. The most severe sperm pathologies are among men with testicular cancer. Onlyminority of patients return for fertility treatment. Cryopreserved spermatozoa of cancer patientsare able to initiate pregnancy by assisted reproduction techniques.

Key words:
cancer, semen cryopreservation, chemotherapy, male infertility, assisted reproductivetechniques


Autoři: I. Crha 1 ;  P. Ventruba 1;  M. Petrenko 1;  J. Žáková 1;  H. Višňová 1;  M. Kučera 1;  E. Geryk 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 2Regionální centrum Národního onkologického registru, Masarykův onkologický ústav, ředitel doc. MUDr. R. Vyzula, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 324-328
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza spermiogramů onkologických pacientů, posouzení vztahu patologie spermatus onkologickou diagnózou a přehled zkušeností s programem onkologické spermabanky.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno.Metodika: V letech 1995–2001 bylo odesláno na zmrazení spermatu před terapií maligního nádoruchemoterapií, aktinoterapií nebo orchidectomií celkem 215 mužů ve věku od 16 do 43 let (25,4 ±5,6). Hodnocení spermiogramu bylo provedeno podle manuálu Světové zdravotnické organizace.Kryokonzervace spermatu s Richardsonovým médiem byla provedena na přístroji Planer Kryo 10standardní křivkou ochlazování. Parametry spermiogramu byly porovnány s kontrolním souborem84 mužů (23,1 ± 3,6 let) přicházejících na vyšetření při náboru dárců. Statistické hodnoceníbylo provedeno programem SPSS verze 9 (t-test, Levenův test, chí-kvadrát, exaktní test Monte--Carlo).Výsledky: Zhoubný nádor varlete byl diagnostikován u 115 (53,5 %) pacientů, maligní onemocněnímízní a krvetvorné tkáně v 75 případech (34,9 %), z toho Hodgkinův lymfom u 35 mužů (16,3 %).Pro osteosarkom bylo léčeno 12 mužů (5,6 %), ve 13 případech (6,1 %) bylo prokázáno jiné maligníonemocnění. Normospermii podle WHO mělo pouze 6 pacientů (2,8 %). Těžká oligospermie < 5mil/ml byla prokázána u 73 mužů (33,9 %), z toho azoospermie byla prokázána v 22 případech(10,2 %), kryptozoospermie u 12 mužů (5,6 %). Astenospermie < 10 % spermií s progresivním pohybembyla zjištěna u 138 pacientů (64,2 %), teratospermie < 10 % ve 49 případech (22,8 %). Průměrnéhodnoty koncentrace, progresivního pohybu a morfologie ve skupině onkologických pacientůbyly signifikantně nižší (p < 0,001) než v kontrolním souboru. Těžké patologie spermiogramu bylysignifikantně častější u pacientů s maligními tumory varlete. Zamrazené sperma bylo dosud využitou 4 pacientů. Ve všech případech bylo nutné použít techniku ICSI, bylo dosaženo 1 těhotenstvía porod. Během 4 a více let od kryokonzervace spermatu zemřelo 16,6 % pacientů. Závěr: U onkologických pacientů bylo prokázáno signifikantní zhoršení spermiogramu, nejvýraznějšípatologie byly přítomny u mužů s maligním tumorem varlete. Kryokonzervované spermiejsou schopny s využitím metod asistované reprodukce dosáhnout těhotenství, zmrazené spermavšak využije pro léčbu neplodnosti jen malé procento pacientů. Program onkologické spermabankyvyžaduje úzkou spolupráci centra asistované reprodukce s onkologickým pracovištěm.

Klíčová slova:
karcinom, kryokonzervace spermatu, chemoterapie, mužská neplodnost, asistovanáreprodukce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se