Ženské sexuální dysfunkce


Female Sexual Dysfunctions

Objective:
Comprehensive information about female sexual dysfunctions and possibilities of theirtreatment.Design: Review article.Setting: Institute for Postgraduate Medical Education, Prague.Methods: Analysis of the literary data (texts in medical journals, monographies, textbooks, internet– „Medline“) and author’s clinical experience.Conclusions: Female sexual dysfunctions are highly prevalent but not well defined and understood.Existing definitions and classifications of female sexual dysfunctions are reevaluated andrevised at present. Contemporary classification was expanded to include psychogenic and organiccauses of desire, arousal, orgasm and sexual pain disorders. The female sexual response cycleis initiated by neurotransmitters which increase pelvic blood flow, vaginal lubrication, clitoraland vaginal reactivity. The effect of the therapy consists in the stabilization of the hormonallevels. New drugs with vasocongestive effect on genital are discussed.

Key words:
female sexual dysfunction, sexual response cycle, classification, neurogenic mediators,fosphodiesterase inhibitors, estrogen, testosterone


Autoři: Z. Pastor
Působiště autorů: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 384-389
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Poskytnutí ucelené informace o problematice ženských sexuálních dysfunkcí a možnostechjejich terapie.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha.Metodika: Rozbor literárních údajů (publikace v odborných časopisech, monografie, učebnice,internet – „Medline“) a klinické zkušenosti autora.Závěr: Ženské sexuální dysfunkce mají vysokou prevalenci, jsou však obtížně definovatelné a těžkojim lze dokonale porozumět. Je hodnoceno a revidováno dosavadní rozdělení ženských sexuálníchdysfunkcí. Současná klasifikace byla rozšířena a zahrnuje jak psychogenní, tak organicképříčiny poruch sexuální touhy, vzrušení, orgasmu a sexuální bolestivé problémy. Cyklus ženskésexuální reaktivity je modulován neurotransmitery, které ovlivňují vazokongesci, svalovou relaxaci,vaginální lubrikaci, klitoridální a vaginální reaktivitu. Efekt léčby spočívá ve stabilizacihormonálních hladin a diskutuje se o nových preparátech působících na vazokongesci genitálu.

Klíčová slova:
ženské sexuální dysfunkce, cyklus sexuální reaktivity, klasifikace, neurogenní mediátory,inhibitory fosfodiesterázy, estrogen, testosteron

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se