Skúsenosti s diagnostikou Ch. trachomatispomocou PCR u gynekologických pacientokna Slovensku


Experience with the Diagnosis of Ch. trachomatis byPCR in Gynaecological Patients in Slovakia

The authors examined using the polymerase chain reaction (PCR) more than 2700 gynaecologicalpatients for the presence of Ch. tracheomatis. The patients were mostly from Bratislava andsurroundings. The material used were cervical smears or morning urine. The most frequentdiagnoses associated with Chlamydia infection were adnexitis (38%), cervicitis (22%), pelvic pain(9%), sterility (9%), cystitis and ureteritis (3%) abortus imminenes (4%) partus prematurus imminenes(9%).There was a marked seasonal character of chlamydias with the peak during the summer period.The mean age of the patients was 29.2 years and thus the assumed higher incidence of youngerage groups was not confirmed.PCR proved to be an accurate, reliable and perspective method for the detection of Ch. trachomatisin Slovak gynaecological patients.

Key words:
Ch. trachomatis, polymerase chain reaction (PCR), diagnosis


Autoři: J. Šimko;  I. Hollý;  M. Hudecová;  T. Zaviačič;  K. Holomáň
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnická klinika Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 376-379
Kategorie: Články

Souhrn

Autori vyšetrili pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) na prítomnosť Ch. trachomatisviac ako 2700 gynekologických pacientok väčšinou z Bratislavy a okolia. Materiálom bol sterz cervixu alebo ranný moč. Najčastejšie diagnózy spojené s chlamýdiovou infekciou boli adnexitis(38 %), cervicitis (22 %), pelvic pain (9 %), sterilitas (9 %), cystitis, resp. uretritis (3 %), abortusiminens (4 %) partus praematurus iminens (9 %).Výrazná bola sezónnosť záchytu chlamýdií s vrcholom v letnom období.Vekový priemer pacientok bol 29,2 roku a nesplnili sa tak predpoklady vysokej premorenostipredovšetkým mladších vekových kategórií.PCR sa osvedčila ako presná, spoľahlivá a perspektívna metóda na detekciu Ch. trachomatisu slovenských gynekologických pacientok.

Klíčová slova:
Ch. trachomatis, polymerázová reťazová reakcia (PCR), diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se