Hormonální substituční léčba, proliferaceprsu a riziko karcinomu


Hormonal Substitution Treatment, Proliferation of theBreast and the Risk of Breast Cancer

Objective:
The objective of the study was to investigate the changes of histopathological andimmunohistochemical parameters of breast tissue among the HRT users.Design: Prospective, pilot study.Setting: Departments of Gynecology and Obstetrics, Pathology and Radiology of the 2nd MedicalSchool, Charles University and the Teaching Hospital Motol, Praha 5, Czech Republic.Methods: The samples of breast issue were obtained by core cut biopsy and during the breastsurgery procedures in the study group of HRT users (no=48) and in the control group of womenwithout HRT (n=22). Proliferation index (Ki-67), expression of ERB2 oncoprotein and hormonalreceptors (ER, PR) were examined in the breast tissue in addition to routine histopathologicalexaminations.Results: We did not record increasing freqeuncy of proliferative and precancerous lesions in thegroup of HRT users. Ki-67 expression was very low both in HRT users and in the control group ofwomen. The values of estrogen receptors expression in breast tissue samples of women with HRTwere similar to the findings in the normal breast. The values of progesterone receptor expressionwere higher among the HRT users then non-users, but it can be considered as a normal responseof breast tissue to hormonal influence. Expression of ERB protein in HRT users was similar tothat found in non-users.Conclusion: The findings indicate that HRT has not increased the proliferation rate of the breasttissue in our study group, so this mechanism certainly does not increase the risk of breast cancer.

Key words:
HRT, Ki-67, breast tissue proliferation, breast cancer risk


Autoři: P. Strnad 1;  L. Rob 1 ;  A. Zuntová 2;  Z. Moravcová 3;  J. Chod 1;  M. Halaška 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 2Ústav patologické anatomie 2. LF UK a FN Motol, ředitel doc. M. Kuba, CSc. 3Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, přednosta doc. MUDr. Jiří Neuwirth, 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 337-343
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce bylo zjištění histologických a imunohistochemických změn tkáně prsumezi uživatelkami hormonální substituční léčby.Typ studie: Prospektivní, pilotní studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav patologické anatomie a Klinikazobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha 5.Metodika: Ve skupině 48 žen užívajících HRT a v kontrolním souboru 22 žen bez HRT byly vyšetřenyvzorky tkáně prsu získané pomocí core-cut biopsie nebo v průběhu otevřených biopsí pronezhoubné léze prsu. Mimo histologického vyšetření získané tkáně byly určovány proliferačníindexy buněk duktálního epitelu (Ki-67), exprese hormonálních receptorů a onkoproteinu ERB2.Výsledky: Neprokázali jsme zvýšení frekvence proliferujících a prekancerózních lézí prsu meziženami užívajícími hormonální substituční léčbu proti skupině žen bez HRT. Exprese proliferačníhoindexu Ki-67 byla velmi nízká jak mezi uživatelkami HRT, tak mezi kontrolní skupinou ženbez této léčby.Hodnoty exprese estrogenových receptorů byly shodné mezi oběma skupinami, exprese progesteronovýchreceptorů byla statisticky významně vyšší mezi uživatelkami HRT, což považujeme zafyziologický účinek léčby. Exprese onkoproteinu ERB2 mezi uživatelkami HRT nebyla odlišná odhodnot získaných v kontrolní skupině.Závěr: Ve sledované skupině uživatelek HRT nebylo prokázáno spojení mezi užíváním HRT s zvýšenímproliferace zdravé tkáně prsu. HRT tímto mechanismem nezvyšuje riziko karcinomu prsu.

Klíčová slova:
HRT, Ki-67, proliferace prsu, riziko karcinomu prsu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se