Stav v populaci rodiček v ČR na koncitisíciletíII. Těhotenské komplikace


Population of Parturient Women in the Czech Republicat the End of MilleniumII. Pregnancy Complications

Objective:
To evaluate incidence of selected pregnancy complications and their importance towardsclinical status of fetus and newborn.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha4-Podolí; Office of Health Informationand Statistics, Praha.Methods: Comparison of incidence of selected pregnancy complications according to the WHOrecommendations and related perinatal mortality using the data from innovated „Report onmother“ of the Office of Health Information and Statistics database in 2000.Results: Pregnancy complications were observed among 17.6% of all pregnant women in 2000 andparticipated on 47.1% of total perinatal mortality, which was 4.4‰. Incidence of pregnancy complicationsvaried from 0.2% of placenta praevia up to 5.6% of threatening preterm labor. Theirseverity, according to complication-specific perinatal mortality, varied from 2.6‰ for gestationalhypertension up to 103.5‰ for premature separation of placenta. Every sixth mother had morethan one complication; the most frequent combination was threatening preterm labor with anothercomplication. The incidence of pregnancy complications increases with age of mother and isalso associated with lower gestational age of newborn. Complications related to placental dysfunctiontend to lead to stillbirths while complications related to preterm labor result more inearly neonatal mortality.Conclusions: We identified the contribution of particular pregnancy complication to perinatalmortality which varies substantially according to its incidence in population and the negativeeffect on fetus at particular gestational age.

Key words:
pregnancy complications, incidence, severity, age of mother, gestational age, perinatalmortality


Autoři: Z. Štembera 1;  P. Velebil 1;  E. Motyčková 2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, ředitelka Mgr. M. Mazánková 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 354-360
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit nejen incidenci vybraných těhotenských komplikací v celostátní populaci, alei jejich závažnost ve vztahu ke klinickému stavu plodu a novorozence.Typ studie: Celostátní retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí; Ústav zdravotnických informacía statistiky ČR, Praha.Předmět a metoda: Srovnání výskytu vybraných těhotenských komplikací podle doporučení WHOa perinatální úmrtnosti u těchto rodiček z údajů evidovaných v inovované „Zprávě o rodičce“a uložených v databázi ÚZIS v r. 2000.Výsledky: Těhotenské komplikace se vyskytovaly v r. 2000 u 17,6 % všech těhotných a podílely sena 47,1 % celkové perinatální úmrtnosti, která činila 4,4 %. Jejich incidence v populaci těhotnýchkolísala od 0,2 % pro vcestné lůžko až po 5,6 % pro hrozící předčasný porod. Jejich závažnost,hodnocená specifickou perinatální úmrtností a vypočtená samostatně pro každou jednotlivoukomplikaci, kolísala od 2,6 ‰ pro gestační hypertenzi až po 103,5 ‰ pro předčasné odlučovánílůžka. U každé šesté ženy se vyskytovala více než jedna komplikace, nejčastěji v kombinaci hrozícíhopředčasného porodu s jinou komplikací. S věkem těhotné výskyt komplikací přibývá, stejnějako se snižujícím se gestačním stářím novorozence. Komplikace vedoucí k poruše placentárnífunkce jsou spíše příčinou mrtvorozenosti, zatímco komplikace, jež jsou častou příčinou předčasnéhoporodu, vedou spíše k časné novorozenecké úmrtnosti.Závěr: Identifikován byl podíl jednotlivých těhotenských komplikací na perinatální úmrtnosti,který se výrazně liší jednak podle jejich incidence v populaci, jednak podle jejich nepříznivéhovlivu na plod a podle týdne těhotenství, kdy se tento vliv na plod uplatnil.

Klíčová slova:
těhotenské komplikace, incidence, závažnost, věk těhotné, gestační stáří, perinatálníúmrtnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se