Intraumbilikální léčba supraventrikulárnítachykardie plodu


Intraumbilical Treatment of Supraventricular FoetalTachycardia

The supraventricular tachycardia represents the life threatening disease, which may cause severeheart failure or even during foetal life. The authors present case report of the foetus aged 23weeks of gestation in whom the supraventricular tachycardia was resistant to standard transplacentaltreatment by using digoxin and sotalol. The successful rhythm conversion was achieved byintracordal infusion of amiodarone. Further uncomplicated course of pregnancy reached termand healthy boy was subsequently born without having additional psychomotoric complications.

Key words:
supraventricular tachycardia, prenatal echocardiography, foetal hydrops, intrauterinetreatment


Autoři: V. Tomek 1;  J. Marek 1;  I. Špálová 2;  R. Vlk 2;  J. Janoušek 1;  M. Břešťák 3;  E. Kulovaný 2;  J. Škovránek 1
Působiště autorů: Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha, vedoucí MUDr. J. Škovránek, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 3Gyncentrum s. r. o., Praha 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 380-383
Kategorie: Články

Souhrn

Supraventrikulární tachykardie u plodu je závažným onemocněním vedoucím k úmrtí často ještěběhem nitroděložního života. Autoři popisují případ supraventrikulární tachykardie u plodu, kterýbyl zpočátku léčen transplacentárním přenosem digoxinu a dále pak jeho kombinací se sotalolem.Léčba tachyarytmie však i při dvojkombinaci antiarytmik nebyla úspěšná a postupně došlok rozvoji hydropsu plodu. Přímé podání amiodaronu do umbilikální žíly v 25. gestačním týdnuvedlo k úspěšné konverzi tachykardie a následně k porodu zdravého dítěte.

Klíčová slova:
supraventrikulární tachykardie, prenatální echokardiografie, hydrops plodu, intrauterinníléčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se