External Cephalic Version in Breech Presentation of Fetus


Obrat plodu naléhajícího koncem pánevnímzevními hmaty

Cíl práce:
Ucelená informace o obratu zevními hmaty plodu naléhajícího koncem pánevním.Typ studie: Literární přehled.Pracoviště: Gynekologicko porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.Předmět a metodika: Literární přehled důvodů, kontraindikací, podmínek, techniky, výsledkůa komplikací obratu zevními hmaty u plodu naléhajícího koncem pánevním.Závěr: Obrat na hlavičku zevními hmaty je bezpečný, jednoduchý a levný výkon, který by měl býtběžnou součástí postupu u gravidity s naléhajícím koncem pánevním.

Klíčová slova:
konec pánevní, obrat zevními hmaty


Authors: J. Nagy;  I. Huvar
Authors‘ workplace: Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, přednosta MUDr. I. Huvar, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (6): 444-451
Category:

Overview

Objective:
Comprehensive information on external cephalic version.Designe: Review of literature.Setting: Department Gynecology and Obstetrics, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.Subject and Method: Review of reasons, conditions, contraindications, technique, results, andcomplications of external cephalic version.Conclusion: External cephalic version is safe, simple and cheap procedure which should be appliedas a common part of management of breech presentation.

Key words:
breech presentation, external cephalic version

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account